MTF FS 75W
Granville MTF FS 75W น้ำมันเกียร์สังเคราะห์ 100% สำหรับเกียร์ธรรมดา มาตรฐาน API: GL-4 แนะนำการใช้งานสำหรับมาตฐานจากผู้ผลิตรถยนต์ BMW: MTF LT-3, Ford: WSS-M2C200-D2, VW: G 052 178, G 060 726, G 052 171, G 052 726 & G 052 512
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2024 Vevo Systems Co., Ltd.